Afscheid Loek Vredevoogd als voorzitter CEA

01 mei 2017 - Op 1 mei 2017 heeft Loek Vredevoogd officieel afscheid genomen als voorzitter van CEA. Hij heeft ruim 11 jaar die functie met veel enthousiasme, betrokkenheid en daadkracht vervuld. Met zijn bestuurlijke ervaring en ervaring in het toezicht in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs heeft Loek Vredevoogd de commissie ontwikkeld tot een gerespecteerd orgaan dat met gezag toeziet op de borging van de kwaliteit van de accountantsopleidingen en verandering en vernieuwing van en door opleidingen stimuleert. Daarbij stond de dialoog met opleidingen en stakeholders altijd voorop. Commissie en bureau bedanken Loek Vredevoogd voor zijn bijzondere verdiensten in de afgelopen jaren en wensen hem en zijn familie alle goeds toe voor de toekomst.

Per 1 mei heeft Willem te Beest het voorzitterschap van CEA overgenomen. Hij is een zeer ervaren bestuurder. Willem te Beest heeft (kwantitatieve) bedrijfseconomie gestudeerd en is na zijn studie eerst actief geweest in de consultancy. Vervolgens heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld. Zo was hij bestuursvoorzitter van de HAS in Den Bosch en bestuurder van, toen nog, de HBO-raad. Daarna is hij lid geweest van het College van Bestuur van de TU Eindhoven en vervolgens van de TU Twente. Sinds 2005 was hij vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, welke functie hij per 1 mei jl. heeft neergelegd. Commissie en bureau zijn zeer verheugd met het aantreden van de nieuwe voorzitter.

vorige overzicht volgende  >