Jaarbericht 2017

05 april 2017 - De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft in 2016 haar toezichtstrategie herijkt en haar nieuwe regelgevend kader (beleidsregels, toezichtkaders en beleidsrichtlijnen) gepubliceerd. 

Met de inhoud van het jaarbericht informeren wij alle opleidingen (theoretisch en praktijk) over de thema’s en prioriteiten van ons toezicht voor 2017.

vorige overzicht volgende  >