Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Wettelijke grondslag

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld per 1 oktober 2006. CEA vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).

CEA bestaat uit zeven leden. De voorzitter en leden van CEA zijn op persoonlijke titel benoemd door de Minister van Financiën voor een periode van vijf jaar. 

Samenstelling

Naam                                           

 Functie                   

 Benoemingsperiode                          

drs. H.W. te Beest  voorzitter  1-5-2017 tot 1-05-2022
mw. drs. E. van Caspel RA  vicevoorzitter  1-1-2015 tot 1-1-2020
M. van Giessen AA  commissielid  1-10-2017 tot 1-10-2022
mw. A.M. Janssen AA MFSME  commissielid  1-9-2014 tot 1-9-2019
H.D. Rijkse AA  commissielid  1-10-2016 tot 1-10-2021
prof. dr. E.H.J. Vaassen RA  commissielid  1-1-2015 tot 1-1-2020
prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA  commissielid  1-10-2011 tot 1-10-2021

Secretariaat

Naam                                            

 Functie

J.P.M.J. Leerentveld RA RE  secretaris
vacature  senior beleidsmedewerker
mw. K. van Gimst  beleidsmedewerker
mw. F. Jochems MSc  beleidsmedewerker
mw. S. de Reuver  stafmedewerker

Contact

Het secretariaat van de CEA is gevestigd ten kantore van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP  AMSTERDAM

Postbus 7984
1008 AD  AMSTERDAM

info@cie-ea.nl
(020) 301 04 21 (servicelijn)
+31203010421 (service line)