Contact

Het secretariaat van de CEA is gevestigd ten kantore van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP  AMSTERDAM

Postbus 7984
1008 AD  AMSTERDAM

info@cie-ea.nl
(020) 301 04 21 (servicelijn)
+31203010421 (service line)