Archief

Eindtermen

Op deze archiefpagina vindt u alle documentatie terug met betrekking tot de huidige en voorgaande eindtermen (voorheen examenprogramma's) inclusief alle updates. Verder vindt u hier ook de huidige overgangsregeling voor de theoretische en de praktijkopleiding als de verordening op de beroepsprofielen. U kunt het dropdown-menu hieronder gebruiken om verder te navigeren.