Nieuws en Agenda

Buizerd (Buteo buteo)

Accountantsopleidingen presteren goed volgens de nieuwe eisen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft vastgesteld dat alle acht door haar gevisiteerde opleidingen tot registeraccountant (RA) in Nederland voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die sinds 2016 gelden. Het betreft de RA-opleidingen van de volgende instellingen: Maastricht University , Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit, en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze opleidingen hebben laten zien niet alleen vakinhoudelijk maar ook competentiegericht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de accountancy. Registeraccountants die nu afstuderen voldoen aan de hoogste eisen en zijn uitstekend geëquipeerd voor de uitoefening van het vak.

Evaluatie opleiding Accountancy-Finance

NBA en CEA gaan de opleidingsvariant met de oriëntatie Accountancy-Finance evalueren. De opleiding Accountancy-Finance is sinds september 2015 een optie in het beroepsprofiel van de NBA en in de per januari 2016 in werking getreden eindtermen van de CEA, maar wordt nog niet aangeboden. Aanleiding voor een heroverweging op basis van een evaluatie onder de stakeholders is de tot nu toe geringe belangstelling voor deze variant. Kernvraag van de voorgenomen evaluatie is of er vanuit de markt en de maatschappij een reële behoefte is aan een opleiding Accountancy-Finance voor toekomstige AA’s en RA’s.

Agenda

Agendaoverzicht