Accountantsopleidingen presteren goed volgens de nieuwe eisen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft vastgesteld dat alle acht door haar gevisiteerde opleidingen tot registeraccountant (RA) in Nederland voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die sinds 2016 gelden. Het betreft de RA-opleidingen van de volgende instellingen: Maastricht University , Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit, en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze opleidingen hebben laten zien niet alleen vakinhoudelijk maar ook competentiegericht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de accountancy. Registeraccountants die nu afstuderen voldoen aan de hoogste eisen en zijn uitstekend geƫquipeerd voor de uitoefening van het vak.

CEA heeft vastgesteld dat niet alleen de basiskwaliteit van alle RA-opleidingen voldoende is gewaarborgd, maar dat de opleidingen in een aantal gevallen meer doen dan de nieuwe eindtermen vragen. Dat schept vertrouwen in de toekomst en geeft de Nederlandse accountancy meer aanzien, zeker ook internationaal. Anders dan de voorgaande aanwijzingen in 2007 en 2011 geldt deze nieuwe aanwijzing voor onbepaalde tijd. Daaruit blijkt een gefundeerd vertrouwen in de opleidingen. CEA houdt uiteraard tussentijds wel toezicht op het waarborgen van de vastgestelde kwaliteit. De mogelijkheid tot het intrekken van de aanwijzing blijft bestaan.

Download hier het volledige bericht.