Eindtermen Accountancy-Finance vervallen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft op 31 oktober 2018 de eindtermen voor de accountantsopleiding met oriƫntatie Accountancy-Finance ingetrokken. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant waardoor de eindtermen niet meer geldig zijn. Hierdoor is het voor opleidingen niet (meer) mogelijk een opleiding met de oriƫntatie Accountancy-Finance te gaan verzorgen en hiervoor een aanwijzing bij CEA aan te vragen.

Het intrekken van de eindtermen Accountancy-Finance is een direct gevolg van de uitkomst van de evaluatie naar de behoefte van een dergelijke accountantsopleiding afgelopen jaar. Het bestuur van de NBA en CEA hebben, alle argumenten voor en tegen afwegende, besloten om niet door te gaan met de opleidingsvariant Accountancy-Finance. Omdat een wijziging van de Verordening op de beroepsprofielen van de NBA, zoals eerder aangekondigd, niet nodig blijkt, heeft CEA het besluit tot intrekken van de eindtermen Accountancy-Finance op 31 oktober jl. genomen. De toelichting op de Verordening op de beroepsprofielen zal in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe situatie, waarbij de accountantsopleiding (AA en RA) beperkt blijft tot de varianten Assurance en Accountancy-MKB.