Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). CEA besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact  op te nemen met de redactie van de website. De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden nagestreefd.