Toetsen van de praktijkopleidingen

Behalve een theoretische opleiding dienen kandidaten ook een praktijkopleiding tot Accountant-Administratieconsultent (AA) of tot Registeraccountant (RA) te hebben afgerond.  De drie-jarige praktijkopleiding wordt  door de NBA verzorgd (artikel 3 en 47 in de Wet op het accountantsberoep). CEA heeft de wettelijke taak om te toetsen of de AA- en RA praktijkopleidingen aan de eindtermen voldoen. 

Toezichtstrategie CEA

Het uitgangspunt voor CEA is toezicht op basis van gefundeerd vertrouwen. Om te toetsen of de eindtermen voor de praktijkopleiding worden gerealiseerd maakt CEA zo veel mogelijk gebruik van de activiteiten en informatie van de NBA. Hoe CEA invulling geeft aan haar toezicht op de praktijkopleiding is vastgelegd in de beleidsregels, het toezichtkader en de beleidsrichtlijn voor toetsing (zie hieronder). De beleidsregels zijn op 30 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 10711.

Over de uitkomsten van haar toezicht op de praktijkopleiding rapporteert CEA jaarlijks in haar jaarverslag en jaarbericht. Deze zijn terug te vinden op de archiefpagina. Het meest recente jaarverslag en jaarbericht vindt u hier