Wie is CEA?

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld per 1 oktober 2006. CEA vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).

De commissie bestaat uit zeven leden. De voorzitter en leden van CEA zijn op persoonlijke titel benoemd door de Minister van Financiƫn voor een periode van vijf jaar. Maak kennis met de commissie door hier te klikken.

De commissie wordt ondersteund door een bureau. Klik hier, het bureau stelt zich graag aan u voor.

Via het submenu vindt u nadere informatie over de commissie, het bureau, de wet- en regelgeving waar CEA aan moet voldoen, onze missie, visie & strategie en ook onze verantwoordingsdocumenten.

Contact en bereikbaarheid

Het bureau van CEA is gevestigd ten kantore van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Het kantoor is geopend van maandag t/m donderdag. 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP AMSTERDAM

Postbus 7984
1008 AD AMSTERDAM

info@cie-ea.nl
(020) 301 04 21 (servicelijn)
+31203010421 (service)