Missie, visie en strategie

Om haar wettelijke taken uit te voeren heeft CEA een missie, visie en strategie gedefinieerd. Hieronder worden deze verder toegelicht.

Missie

CEA dient een publiek belang waartoe de taken en bevoegdheden wettelijk zijn vastgesteld in de Wet op het accountantsberoep: Met het definiƫren van eindtermen en het toezicht daarop draagt CEA bij aan kwalitatief goede accountants.

Visie

CEA streeft naar deugdelijke eindtermen die relevant zijn voor beroep & maatschappij en houdt robuust toezicht op accountantsopleidingen op basis van gefundeerd vertrouwen.

Kernwaarden

Om haar missie te volbrengen en haar visie te bereiken heeft CEA kernwaarden gedefinieerd: helder, objectief, doortastend en verbindend.

CEA is helder over haar verwachtingen en toezichtkader. Opleidingen worden objectief beoordeeld en CEA is doortastend in het contact met hen. Zij stelt zich daarbij verbindend op naar al haar belanghebbenden.