Verantwoording

Op deze pagina vindt u onze verantwoordingsdocumenten zoals het jaarverslag, de begroting en de declaraties van onze commissieleden.

Hieronder vindt u ons laatste jaarbericht. Bent u op zoek naar een jaarbericht van een ander jaar? Kijk dan op onze archiefpagina.

Hieronder vindt u ons laatste jaarverslag. Bent u op zoek naar een jaarverslag van een ander jaar? Kijk dan op onze archiefpagina.

Hieronder vindt u onze laatste begroting. Bent u op zoek naar een begroting van een ander jaar? Kijk dan op onze archiefpagina.

Openbaarmaking

CEA maakt, zonder specifieke aanleiding of verzoek, declaraties, publicaties en documenten openbaar waarvan kennisname door stakeholders en het publiek nuttig of wenselijk is. Documenten en publicaties die zien op specifieke wettelijke taken van CEA zijn op de relevante webpagina's opgenomen. Hieronder zijn in chronologische volgorde de andere publicaties en documenten opgenomen.

Hieronder vindt u de laatste kwartaaldeclaraties van de commissieleden. Bent u op zoek naar declaraties van andere jaren? Kijk dan op onze archiefpagina.

Uitgangspunt van de Wob is dat -in het belang van een goede en democratische bestuursvoering- overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wob zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waarvoor die mogelijkheid is gegeven, kwalificeert als misbruik van recht.

In geval van een verzoek om openbaarmaking van documenten in hard copy brengt CEA de redelijke kosten van het Wob-verzoek, te weten de kosten van kopieën van de gevraagde documenten, in rekening brengen. CEA hanteert hiervoor de maximumtarieven overeenkomstig het ‘Besluit tarieven openbaarheid van bestuur’, te weten € 0,35 per kopie en € 2,25 per pagina in geval van uittreksels of een samenvatting van een document. In geval van openbaarmaking van documenten door middel van terinzagelegging of op digitale wijze worden geen kosten in rekening gebracht. Hieronder zijn in chronologische volgorde de besluiten opgenomen die CEA heeft genomen op Wob-verzoeken.

Hieronder vindt u de Wob-verzoeken van het huidige jaar. Bent u op zoek naar Wob-verzoeken van eerdere jaren? Kijk dan op onze archiefpagina.