Wet- en regelgeving

CEA is per 1 oktober 2006 ingesteld. CEA dient een publiek belang en vindt haar grondslag in de artikelen 49 t/m 54 van de Wet op het accountantsberoep. Hierin staat welke wettelijke taken CEA heeft.

Hieronder vindt u de regelgeving die ziet op CEA als zelfstandig bestuursorgaan.